Yrkeshygiene

Gjennom kartlegging og identifisering av ulike faktorer i arbeidsmiljøet, skal man avdekke og forebygge inneklima- og helseplager hos de ansatte. I arbeid med yrkeshygiene tar man for seg  både kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer og vurderer risikoen for helseskade.

Vi i Lofoten HMS kan bistå med:

• Kartlegging og risikovurdering av vibrasjoner
• Deltagelse vernerunde
• Risikovurdering og sluttrapport
• Kursing og opplæring
• Råd, tiltak og veiledning om hvordan en bør håndtere forholdene
• Eventuell henvisning til ekstern hjelp hvis vi ikke kan bistå
• Ulike type målinger inneklimamålinger