Om Lofoten HMS

Lofoten HMS SA er en kompetansebedrift for Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi er en godkjent non-profit bedriftshelsetjeneste som er eid av våre medlemmer.

I 2023 har vi over 37 års erfaring innen HMS-arbeid til å betjene kundene våre med. Vi yter bistand til både medlems- og ikke medlemsbedrifter etter fast avtale eller fritt salg.

Vår viktigste oppgave er å bistå bedriftene til å tenke og handle helsefremmende og forebyggende. Vi gir sakkyndig råd og veiledning med oppfølging i arbeidsmiljøet. Dermed ønsker vi å bidra til å bevare liv og god helse på alle typer arbeidsplasser og skape trygghet for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Lofoten HMS har nærhet til kunden og våre tjenester tilpasses den enkeltes behov.

Vi er lokalisert i Leknes og Svolvær, men tar imot kunder fra hele Lofoten.

Frontbilde

Avdeling Leknes

André Derksen

Daglig leder /
HMS-rådgiver

andre@lofotenhms.no

Edvin Haraldsvik

HMS-rådgiver / inneklimaveileder

edvin@lofotenhms.no

Merete Pedersen

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

merete@lofotenhms.no

Lisa Derksen

Bedriftsergoterapeut / HMS-rådgiver

lisa@lofotenhms.no

Kristian Vårum Thomassen 

Bedriftslege

Avdeling Svolvær

Charlotte Halkier- Sørensen

Avdelingsleder / bedriftsfysioterapeut / HMS-rådgiver

charlotte@lofotenhms.no

Renate Opsahl Schei

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

renate@lofotenhms.no

Ane Oline Roland

HMS-rådgiver

ane@lofotenhms.no

Jan Håkon Juul

Bedriftslege

Historien bak Lofoten HMS SA

Mer om historien, oppstart og selskapet i dag.

1985
Oppstart Vågan kommunale bedriftshelsetjeneste
Vågan kommunale bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1985, vedtatt av Vågan Kommune etter varsel fra AT.
1985
1987
Oppstart Vestvågøy Felles Bedriftshelsetjeneste
April 1987 var start dato for Vestvågøy Felles Bedriftshelsetjeneste. Vestvågøy kommune sto som eier av bedriftshelsetjenesten. Kontorer var i «gammelskolen» på Svarholt.
1987
1987
Vågan bedriftshelsetjeneste AL
I 1987 ble Vågan kommunale bedriftshelsetjeneste omorganisert og fikk navnet «Vågan bedriftshelsetjeneste AL"
1987
1995
VestLofoten Bedriftshelsetjeneste BA
I Juni 1995 ble vi organisert som «et selskap med begrenset ansvar». Vi ble da VestLofoten Bedriftshelsetjeneste BA
1995
1997
Vågan HMS BA
I 1997 ble driftsform og navn endret til "Vågan HMS BA"
1997
2000
VestLofoten Helse Miljø og Sikkerhet BA
I 2000 byttet vi navn for å få en tydeligere betegnelse på arbeidsområdene vi nå dekker med vårt fagpersonale: "VestLofoten Helse Miljø og Sikkerhet BA"
2000
2012
VestLofoten Helse Miljø og Sikkerhet SA/ Vågan HMS SA
I 2012 måtte alle selskaper med Begrenset Ansvar (BA) over til Samvirkeforetak (SA).
2012
2023
Sammenslåing
Vestlofoten Helse Miljø og Sikkerhet SA slår seg sammen med Vågan HMS SA og blir til Lofoten HMS SA
2023