Arbeidsplassvurdering / ergonomisk kartlegging

Gjennom samtale og observasjon kartlegger vi arbeidsplassen (avdelingsvis eller individuelt) for å vurdere mulige tilrettelegginger og løsninger. Det kan for eksempel være: endringer i arbeidsoppgaver, organisering av arbeidsdagen, tips og råd for arbeidsstillinger, eventuelle hjelpemidler, informasjon og opplæring.

Vanligvis er det ergoterapeut/ fysioterapeut som besøker arbeidsplassen og samarbeider med den/ de ansatte det gjelder for å komme frem til best mulig løsning sammen. Etter endt arbeidsplassvurdering vil det bli utarbeidet en rapport med anbefalte tiltak.

Råd ved etablering og innkjøp

Vi bistår bedrifter ved planlegging av nybygg, endring i eksisterende lokaler og innkjøp av utstyr. Målet er å sørge for at lokalene og arbeidsutstyret blir mest mulig hensiktsmessig med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

I tillegg kan vi bistå med kartlegging, risikovurdering, løsninger og tiltak ved ergonomiske utfordringen i bedriften.

Kursing

Vi kan også tilby informasjon og opplæring i ulike temaer knyttet til ergonomi som vibrasjoner, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid.