Målrettet helseundersøkelse og arbeidsmedisinsk poliklinikk

Når du som arbeidstaker blir utsatt for helsefarlige stoffer eller et helsefarlig miljø på din arbeidsplass, kan bedriftshelsetjenesten foreta en målrettet helsekontroll for å kartlegge om disse forholdene kan ha påvirket helsen din. Det kan være i form av en hørselstest hvis du jobber på en arbeidsplass med mye støy. Når arbeidstakerne er kontrollert får arbeidsgiver en anonymisert rapport med råd om hvordan de kan medvirke å forebygge skade eller sykdom. Vi henviser videre til spesialisthelsetjenesten ved behov.

Sykefraværsoppfølging

Når en ansatt er eller står i fare for å bli sykemeldt, har både arbeidsgiveren og den ansatte en plikt til å samarbeide om mulige tiltak som kan forebygge sykemeldingen. Lofoten HMS deltar gjerne på dialogmøter som en nøytral tredjepart. Vi kan også bistå med rådgivning til de ulike partene, arbeid med sykefraværsrutiner, utarbeiding av oppfølgingsplan og med ulike tilrettelegginger.

Rus og spilleavhengighet – AKAN

Ved rusproblematikk i bedriften kan bedriftshelsetjeneste kontaktes for råd eller bistand. Vi i Lofoten HMS kan være behjelpelig med å få regelverket på plass og kan være samarbeidspartner i en AKAN-sak. AKAN hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet gjennom et fastsatt regelverk. Regelverket må vedtas av både arbeidsgiver og arbeidstakere i bedriften.