Psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon og konflikthåndtering  

Kurset handler om å bevisstgjøre deltakerne om hvordan en kan skape et godt arbeidsmiljø. Gjennom teori, øvelser og gruppearbeid forsøker vi å gi deltakerne innsikt i hvordan egne handlinger og egne utsagn påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.
Vi gjennomgår både regler og regelverk og gir deltakerne en del «redskaper» som kan hjelpe i arbeidet med å skape et bedre arbeidsmiljø.

**

Kurslengde: ca. 6 timer, avtales nærmere

Kursbestilling