Internkontroll og revisjon  

Kurset gir en enkel innføring i oppbygging av internkontroll og i de ulike revisjonsmetoder for Internkontroll-system.

**

Kurslengde: ca. 1-2 timer

Kursbestilling