Verneombudskurs (40t) 

Det står i forskrift at verneombud og medlemmer av AMU skal ha opplæring på minst 40t varighet som hovedregel. Vi anbefaler også ledere å delta på dette kurset. Kurset skal gi en opplæring i blant annet roller i HMS-arbeidet, grunnleggende innføring i regelverket, ergonomi, yrkeshygiene, kunnskap om helse-miljø og sikkerhetsarbeid, psykososialt arbeidsmiljø, andre arbeidsmiljøfaktorer, etc…Gruppearbeid er gjennomgående i hele kurset og aktiv deltakelse er  forventet.

Målet er at kursdeltagerne får kunnskap om egne roller og oppgaver i HMS-arbeidet.

* *

Kurslengde: 5 dager, fordelt på 2 uker.

* For pris ta kontakt med oss. (Rabattert pris for medlemsbedrifter!)

OBS. minst 6 deltager for å kjøre kurs

Kursbestilling